Logo
vo VPRAŠAJ
STROKOVNJAKA
 
  
 
left
dot INFORMACIJE dot
left
Toplotne izgube skozi PVC okna

Toplotne izgube skozi okna

Čeprav zasedajo majhen delež celotne površine stavbe, so okna vir velikih toplotnih izgub, saj je odpornost oken na prehod toplote tudi do 10-krat manjša od ostalih delov stavb (stene, strop….). Med izgube skozi okna štejemo transmisijske  izgube in izgube zaradi prezračevanja, in znašajo približno polovico vseh izgub stavbe.


Transmisijske izgube oken zmanjšamo  z vgradnjo kvalitetnih energijsko varčnih oken, izgube prezračevanja pa s pravilnim zračenjem prostorov.


Energetsko učinkovitost oken merimo s koeficientom toplotne prehodnosti U (k), izraženim v  W / m² K. Manjši kot je koeficient toplotne prehodnosti večji je prihranek energije. V starih stavb je ta vrednost 3,0-3,5 W / m² K, medtem ko se za gradnjo sodobnih energetsko učinkovitih stavb uporabljajo okna s koeficientom manj kot 1,40 W / m² K.  Vedeti moramo, da je za nizko toplotno prehodnost oken pomembna  tako sama zasteklitev oken kot tudi sam okvir okna.


Toplotna izolativnost zasteklitve je odvisna od števila stekel oziroma od števila medstekelnih prostorov in debeline teh prostorov. Vpliv debeline stekel je zanemarljiv. Sodobna okna imajo običajno dvojno ali trojno zasteklitev. Okna s trojno zasteklitvijo so s stališča toplotne prehodnost boljša, so pa takšna okna precej težka kar ima lahko za posledico pogostejšo okvaro  okenskega okovja.


Toplotna prevodnost okvirja je odvisna predvsem od materiala. S področja izolativnosti so najboljša lesena okna. Prehodnostni koeficient lesenih okvirjev znaša med 1,5 in 1,8 W / m² K, sledijo jim PVC  okvirji katerih prehodnost je od 2 -2,5 W / m² K. Najslabši koeficient toplotne prehodnosti imajo ALU okvirji in se giblje med 3 in 6 W / m² K. Slednje okvirje je zato je potrebno prekiniti po celotnem obsegu s toplotno izolacijskim ločilnim vložkom.


Toplotne izgube skozi okna zaradi prezračevanja zmanjšamo s pravilnim prezračevanjem. Prezračevanje pomeni pripravo in izmenjavo zraka, ki zagotavlja kakovost zraka bivalnih prostorov in optimalne razmere za bivanje in delovanje.


Prezračevanje s priprtimi okni je s stališča prihranka energije najbolj potratno. Veliko bolje je, če zračimo  s široko odprtimi okni večkrat na dan po nekaj minut.  Priporočamo prezračevanje vsaj 3 do 4-krat dnevno. Prezračevanje naj traja od 5 do 10 minut pri povsem odprtih oknih. Prezračevanje je najbolj učinkovito v jutranjem in večernem času, ko je zunanji zrak precej hladnejši.

OKNA SLOVENIJE

Fasade